2024. július 23., kedd
Lenke névnapja

Babakötvény - gazdálkodj okosan

2014-01-10 23:06 | Nézettség: 190
Minden szülő szeretné, ha gyermekei jelentős kezdő tőkével tudnának nekivágni a nagybetűs életnek. Ehhez a 2005. december 31.-e után született gyermekek esetén a magyar állam is hozzájárul egy egyszeri támogatással. Az állam által nyújtott támogatási konstrukció sok átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Az utolsó változásra tavaly december 2.-án került sor, amikor bevezetésre került a Babakötvény. Az állami támogatásoknak is köszönhetően egy gyermek közel két és fél millió forintot is felvehet 18 évesen, amennyiben családja havi 5000 forinttal is támogatja. És mindezt adómentesen teheti.
Babakötvény - gazdálkodj okosan

Babakötvény - miről is van szó?

babakötvényA köznyelvben Babakötvénynek vagy Babakötvény-számlának nevezik azt az állami támogatást és az annak nnyilvántartására szolgáló letéti számlát, melyre minden 2005. december 31 után született gyermek születésénél fogva jogosult. Valójában azonban a támogatást, a Magyar Államkincstár egy úgynevezett letéti Start-számlán helyezi el. Ezt a baba akkor is megkapja, ha a szülő nem intézkedik a Start-számlával kacsolatban semmit. A letéti Start-számla mellé, a szülők döntésének megfelelően Start-értékpapírszámla nyitható, melyen a család a gyermeknek szánt saját megtakarításait helyezheti el, és amennyiben ezt megteszi a saját megtakarítás mellé állami kiegészítést kap. A Babakötvény valójában egy állampapír, melybe a Start-értékpapírszámlaán elhelyezett megtakarítások kerülnek befektetésre automatikusan. Nézzük, hogyan működik!

Előzmények, Start-értékpapírszámla – letéti Start-számla

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény 2012. október 1-jétől életbe lépett módosítása jelentős változásokat hozott a Start-értékpapírszámla nyitások, kezelések és a számlanyitásra jogosultak vonatkozásában. Az úgynevezett Start-számlát 2012. szeptember 30-ig hitelintézeteknél is lehetett nyitni, ezt követően azonban csak a Magyar Államkincstárnál volt és van erre lehetőség. A törvényi változás életbelépése előtt a hitelintézeteknél, befektetési szolgáltatóknál megnyitott Start-számlák változatlan formában és kondíciók mellett fennmaradhatnak, vagy szabadon átvihetők a Kincstárhoz.

 A Kincstári Start-értékpapírszámla két alszámlából áll: a befektetésre váró összeg nyilvántartására szolgáló, ún. ügyfélszámlából és az összeg befektetéséből származó értékpapírok állományának nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlából. Az állam minden - 2005. december 31. után született - magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek részére egyszeri támogatást - 42.500 forintot - biztosít, amely a gyermek születését követően, automatikusan a Magyar Államkincstárnál vezetett Start letéti számlán kerül elhelyezésre. Ezen összeg a Start letéti számlán csak az  infláció mértékével kamatozik, így minden szülőnek érdemes elgondolkodni a Start értékpapírszámla nyitásán, tekintettel a magasabb hozamokra.

A másik nagy előnye a Start értékpapírszámlának, hogy a szűlők -  illetve 2012. október 1-től a gyermek más hozzátartozója - további befizetésekkel növelheti a megtakarítást.zésre.a szolgáló értékpapírszámla.
 


Mit kell tennem, ha Start-értékpapírszámlát szeretnék nyitni:

 • Össze kell gyűjteni a szükséges dokumentumokat,
 • majd fel kell keresni a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatát,
 • ahol megköthetem a Start-éretékpapírszámlát és az opcionális kiegészítő megállapodásokat (pl.: Webkincstár)
 • ezt követően a letéti számláról átvezetik az ott lévő egyenleget, és automatikusan befektetik a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe
 • Ezt követően már csak figyelnem kell az egyenleg alakulását, vagy kiegészíteni az állami támogatást.

Egy gyermeknek egy Start-értékpapírszámla nyitható és vezethető, amelyre - adott esetben - egy családtámogatási programot indító települési önkormányzat is teljesíthet befizetést. Míg korábban csak a családi pótlékra jogosult szülő nyithatta meg a Start-értékpapírszámlát, addig 2012. október 1-től a szülőkön kívül a gyermek más hozzátartozóinak is van erre lehetőségük. A Start-értékpapírszámlára befizethető összegnek 2012. október 1-től nincs felső korlátja, így bármekkora befizetés teljesíthető a gyermek javára.

Start-számla megnyitásához szükséges dokumentumok

 • A számlát nyitó személy személyazonosságának és lakcímének igazolására szolgáló okmányok (személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy gépjárművezetői engedély kártya);
 • Gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, gyermek lakcímkártyájának bemutatása;
 • Eredeti adóazonosító kártya az adóazonosító jelének igazolására;
 • A 2006. január 1-je előtt született gyermek esetében - a számlanyitás során - szükséges a gyermek adóigazolványának bemutatása;
 • 16. életévét betöltött gyermek esetén a szülő egyetértő nyilatkozata.

Itt a Babakötvény

babázó tipp2013. december 2. előtt a szülő vagy a hozzátartozó tudta eldönteni, hogy a Start számlán lévő összegeket milyen állampapírba fekteti, addig a Babakötvény bevezetésével a számlán lévő összegek automatikusan ebbe az állampapírba kerülnek lekötésre. Az első Babakötvény 2013. december 2-án került kibocsátásra. A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható befektetési forma, amely a piacon kiemelkedő hozamot biztosít. A Babakötvény jellemzői a következők:

 • 1 forintos alapcímletű;
 • 19 éves futamidejű;
 • Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az előző év átlagos fogyasztói árindexe, növelve 3% kamatprémiummal;
 • Kamatjóváírás az első sorozat - 2032/S - esetében minden év december 2-án. Következő sorozatok esetében kamatjóváírás minden év február 1-jén;
 • A gyermek születési évéhez igazodó állampapír-sorozat, amely folyamatosan, a futamidő végéig megvásárolható;
 • Automatikus újrabefektetés lehetősége. A kamat összege automatikusan, a gyermek születési évéhez igazodó állampapírba kerül befektetésre, tőkésítésre.

A Babakötvény első sorozata kizárólag a 2014. január 31. napjáig született, a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható. A 2014. január 31. után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű állampapír vásárolható. A Babakötvényt a Magyar Államkincstár legkorábban a gyermek 18. életéve betöltésének napján visszavásárolja és a fiatal felnőtt részére a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget kifizeti a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

A 2013. december 1-jét megelőzően, a Kincstárnál vezetett Start-értékpapírszámlán nyilvántartott, állampapír formájában meglévő követeléseket a szülők az adott állampapír lejáratáig megtarthatják, a lejáratot követően, valamint a futamidő közbeni kamatok vonatkozásában a követelés automatikusan a 2013. évben kibocsátott 2032/S sorozatú Babakötvénybe kerül automatikusan befektetésre.

Babakötvény a 2006. január 1. előtt született gyermekek esetén

A 2012 októberi törvényi változás egyik pozitív hozadéka az volt, hogy a 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is lehet Start-értékpapírszámlát nyitni. Ezen gyermekek ugyan nem jogosultak az egyszeri fiatalok életkezdési támogatására, de a természetes személyek – szülők, hozzátartozók - által befizetett összegek utáni kamattámogatás őket is megilleti. A 2006. január 1-e előtt született gyermekek részére történő számlanyitás további feltétele, hogy a szülő, vagy hozzátartozó által a Start-értékpapírszámlára 25.000 forint befizetése megtörténjen.

Állami támogatások a babakötvény futamideje alatt

A Magyar Állam évente, a Start-értékpapírszámlára magánszemély által befizetett összeg 10%-át, de maximum évi 6.000 forint további kamattámogatást ír jóvá a Start-értékpapírszámlán. Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor a Start-értékpapírszámlájára történő szülői befizetés 20%-ának megfelelő, de maximum évi 12.000 forint összegű további kamattámogatásban részesül. Ugyanez az éves 12.000 forint összegű kamattámogatás illeti meg a nevelt gyermekeket is.

További hasznos tudnivalók a Babakötvénnyel kapcsolatban

 • A Start-értékpapírszámla a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán díjmentesen megnyitható, továbbá a számlavezetés és a tranzaktálás is díjmentes. A Start- értékpapírszámlán elhelyezett összegek hozama illeték- és adómentes. Ingyenes SMS szolgáltatás igénybevételével azonnali értesítést kaphatunk a számlán történő jóváírásokról.
 • Megkönnyíthető az adminisztráció, amennyiben a családi pótlékra jogosult szülő jár el a Start-értékpapírszámla nyitás ügyében
 • A Magyar Államkincstár honlapján elérhető Online időpontfoglalás szolgáltatás segítségével az ügyfelek interneten keresztül, előzetesen lefoglalt időpontban kereshetik fel a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatait, így rövid várakozási idő mellett intézhetik ügyeiket.
 • Az állampapír forgalmazó ügyfélszolgálataink elérhetőségéről és nyitva tartásáról a Magyar Államkincstár honlapja  nyújt bővebb felvilágosítást.

Forrás: